fbpx
Морска кавга (второ издание)
16.09.2019
До небото вишно
16.09.2019
Сите производи

Учам да пишувам

180 ден 146 ден

Достапна се превземање во PDF.

Систематизиран материјал за усвојување на елементарните линии и развивање на графомоториката на децата. Содржини што го поттикнуваат интересот за самостојно пишување, развиваат љубов кон мајчиниот јазик, поттикнуваат емпатија и љубов кон природата и кон животните, ги поттикнуваат мисловните процеси анализа и синтеза.

Категорија:
Мој профил